Skip to main content

De Bomenstichting Den Haag heeft er telkens voor gepleit deze markante populier te sparen. De boom was meerstammig en leunde met een zware arm op een nabij staande eik. Nergens in Den Haag is zo’n fraaie populier, bijzonder vanwege de combinatie met een eik, te vinden. Het groengebied aan de Maurits de Brauwweg behoort tot de Stedelijke Groene Hoofdstructuur, waar een behoud en verbeterdoelstelling geldt. De herplant met een nieuwe boom van 18/20 cm omtrek kan deze unieke populier natuurlijk nooit vervangen.
Voor ons waren dat argumenten om te vragen om een lage haag (meidoorn, liguster) om de boomspiegel neer te zetten om de veiligheid te garanderen en een bordje met informatie te plaatsen. Er is ruimte genoeg. Omdat beheer en onderhoud nauwelijks hoefde plaats te vinden is het de meest goedkope oplossing. Zo had deze unieke, markante populier een prachtig educatieve functie kunnen krijgen. Er staat al een bankje om rustig te kijken en genieten.
We hebben dit voorstel opgeschreven in ons bezwaarschrift, bepleit bij de Adviescommissie Bezwaarschriften, bij de rechter, bij ambtenaren en de wethouder. Tevergeefs, de populier is gerooid en de eik is behoorlijk beschadigd. Uit dit voorbeeld blijkt dat de beoordeling door het populierenvervangingsplan niet voldoet; de BAF (belangenafwegingsformulier van de gemeente) trouwens ook niet.
Als met kennis, gezonde verstand en creativiteit naar de populier was gekeken, was hij er nu nog geweest.