Skip to main content

De uitspraak van de rechter om het beroep van de Bomenstichting Den Haag ongegrond te verklaren is voor de wethouder leidend om het kapprogramma door te zetten evenals de urgentie in verband met de veiligheid.

Interessant in dit verband is een notitie van de Wageningen Universiteit in opdracht van de gemeente om de methode van de Bomenwacht te beoordelen. Een van de conclusies is dat niet duidelijk is waarop de vervangingstermijnen zijn gebaseerd. Die urgentie waar de wethouder op doelt is gebaseerd op drijfzand.