Skip to main content

Iconisch beeld Scheveningseweg verdwijnt na 352 jaar

Door 1 maart 2018augustus 12th, 2019Scheveningseweg

“De Scheveningseweg is een bijzondere weg. Hij werd 350 jaar geleden aangelegd en was de eerste verharde buitenweg in Holland. Bijzonder is ook dat hij vrijwel volledig zijn oorspronkelijke karakter heeft behouden” schrijft het Museon in 2016 ter ere van de 350ste verjaardag van deze weg met haar grote natuur- en cultuurhistorische waarde. Nu, slechts twee jaar later, heeft de gemeenteraad ingestemd met het verleggen van de tramrails in een betonnen bak. Daardoor verdwijnt, na ruim drie en een halve eeuw, een iconisch beeld van Den Haag.

Gesloten bladerdek verdwijnt. Bomen komen te ver uit elkaar
Wethouder De Bruijn (verkeer en vervoer, D’66) beriep zich op een ambtenaar, die hem influisterde dat de bomen in 10 jaar weer een gesloten bladerdek zouden vormen. Dat is onmogelijk! De betonnen bak is, volgens de tekeningen, die aan de gemeenteraad zijn gestuurd, 15,5 meter breed. De bomen komen daar op drie meter afstand vandaan te staan. Daardoor komen de bomen verder uit elkaar te staan dan nu het geval is. Iedere boom naast het spoor moet dan ruim 10 meter overbruggen om de ander te raken. De boom krijgt die kans niet omdat de boomvrije ruimte volgens de huidige voorschriften 20 meter breed en 12 meter hoog moet zijn. Deze ruimte is vastgesteld om de beheerskosten (vrijhouden van takken en bladeren) van de tramlijn te verminderen. Door deze ‘kostenbesparende’ ruimte passen alleen zuilvormige bomen. Kijk bijvoorbeeld naar de Nieuwe Parklaan: daar zijn zuilvormige esdoorns geplant naast de nieuwe betonbak rails. Het romantische beeld van een gesloten bladerdek kan met deze boomvorm en grote onderlinge afstand nooit meer terugkeren.

Boom besparend beleid overboord gegooid
In het verleden hadden gemeente en HTM gezamenlijk beleid ontwikkeld om tramrails en bomen naast elkaar te laten bestaan. Met de zogenaamde ‘poerenconstructie’ lukte dat goed. Zeker ook bij de Scheveningseweg. Boomwortels konden zich vrijelijk ontwikkelen en de oude bosbodem bleef intact. Om dat alles te behouden en te voldoen aan de opdracht van de wethouder (sparen van zoveel mogelijk bomen) hebben enkele leden van de Denktank (een minderheid) een soortgelijke constructie bedacht: veel stabielere stalen palen in plaats van betonnen poeren. Deze variant is zonder onderzoek of uitwerking van de hand gewezen.

Het oude, besparende, beleid is zonder goedkeuring van de gemeenteraad, radicaal gewijzigd. Rails worden de laatste jaren in een betonnen bak gelegd om wortels te weren. Bomen worden gekapt en nieuwe bomen worden op grotere afstand van de rails terug geplant. De bosbodem wordt vernietigd

Chaotisch proces
Het nu aangenomen voorontwerp bevat tekeningen met totaal andere maatvoeringen dan de tekeningen die binnen de Denktank zijn besproken. Op welke tekeningen de inmiddels aangevraagde kapvergunning gebaseerd is, is dan ook niet duidelijk. Het is een chaos. Net als het proces van de Denktank. Door enkele leden van de Denktank werd elke vergadering met luide stem te verstaan gegeven: “dat we nou eens op moesten houden over die bomen”. Het heeft ons het gevoel gegeven dat de Denktank is misbruikt als legitimatie om een betonnen bak aan te leggen en de bomen te kappen, zoals de HTM het wil. Het idee van de HTM om een halte te schrappen is evenmin aan de Denktank voorgelegd.

Compensatie bos ontbreekt
Omdat het traject van de betonnen bak langs de Scheveningseweg onder de Wet Natuurbescherming valt, dient dat traject gecompenseerd te worden. Net als bij Madurodam. Het college heeft echter geen voorstel voor compensatie gedaan. De raad heeft er niet op aangedrongen dat alsnog te doen.

Doortrekken dubbele bomenrijen
Met een motie vroeg de Haagse Stadspartij om de dubbele bomenrijen, waar mogelijk, door te trekken vanaf de geplande rotonde bij de Duinstraat over de Teldersweg tot aan de Zeestraat. De motie haalde het niet: de VVD, D’66, PvdA, CDA, PVV stemden tegen. De beloftes over meer groen in de stad in de verkiezingsprogramma’s ten spijt.

Tegen het uiteindelijke raadsvoorstel hebben gestemd: Gr de Mos/OP, ID, GL, PvdD, Gr Okcluoglu.

Dit artikel is geschreven door: SOS Den Haag, Behoudpagina Scheveningse Bosjes, Wijkoverleg Zorgvliet, Wijkorganisatie Archipel & Willemspark, Bomenstichting Den Haag.