Skip to main content

In een volle zaal heeft advocaat van Heijningen in een gloedvol betoog namens ons een pleidooi gehouden voor de Scheveningseweg. Het ontwerp van de weg werd in 1665 bedacht door Huijgens. Cultuurhistorisch is het uniek dat een straatbeeld uit de Gouden Eeuw nog bestond. Nu is dit beeld deels gesloopt ten behoeve van het aanleggen van het nieuwe tramspoor. Nog niet alle bomen zijn gerooid. Van de 130 te kappen bomen staan er nog 57. De rechter wil dat de gemeente nog nader onderzoek doet naar 9 bomen of ze te behouden zijn en de rest dient nog als hop-over voor vleermuizen. Deze 57 bomen zijn het waard te behouden. Dat is mogelijk door alternatieve mogelijkheden nader uit te werken en te toetsen aan de opdracht van de gemeente. Alternatieve mogelijkheden zijn: 1) paal-naast-poer, 2) strengelspoor, 3) verplanten van bomen, 4) vervangen van bouten in de bestaande poeren. De poeren zelf zijn onaangetast. Deze laatste optie is ingegeven door een oud-HTM-medewerker.
De Adviescommissie Bezwaarschriften verwacht over 2 a 3 weken een advies uit te brengen aan het college van B&W, dat daarna een nieuw besluit zal nemen.