Skip to main content

We ontdekten tal van tegenstrijdigheden, onvolkomenheden en onzekerheden in de aanvraag voor de spoorvervanging van de Scheveningseweg. Het gevolg is da er meer bomen gerooid moeten worden dan nodig is.  Zie onze zienswijze, die we naar het college en de gemeenteraad hebben opgestuurd. De zienswijze is ondertekend door: Behoud Scheveningse Bosjes, Waterpartij en Westbroekpark, Bomenstichting Den Haag, Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark, SOS Den Haag, Wijkoverleg Zorgvliet.
Er is een goed alternatief. Maar de gemeente zet toch z’n eigen zin door (en vooral die van de HTM) en wil vanaf 16 juli starten met de kap van bomen. Daarom vragen we bij de rechtbank om een voorlopige voorziening om de bezwaarprocedure op een zorgvuldige manier te kunnen doorlopen. Wordt vervolgd …..