Skip to main content

De rechter heeft uitspraak gedaan over de voorlopige voorziening voor de kapvergunning van 130 bomen langs de Scheveningseweg. De rechter heeft de vergunning voor de spoorvervanging buiten beschouwing gelaten, hoewel hij zich tijdens de zitting zei te realiseren dat beide vergunningen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Op donderdag 23 augustus vindt de zitting plaats over de voorlopige voorziening, die we hebben gevraagd bij de rechter vanwege de spoorvervanging.
De rechter heeft  de 130 bomen in drieën  verdeeld. 1) De linden tussen rijbaan en spoor aan het Scheveningse deel van de weg. Het is de bedoeling dat deze behouden blijven. Daar zou geen strijd over hoeven te bestaan. Echter wanneer de aannemer aan de slag gaat met de definitieve bestektekeningen, dan kunnen deze linden niet behouden blijven. 2) De kastanjes. Hoewel een groot deel ziek is, zijn er ca 50 kastanjes gezond tot licht aangetast. Wij menen dat ze met een goede verzorging nog lang kunnen blijven leven. 3) De bijzondere bomen, die de DenkTank samen met de gemeente heeft aangewezen, vanwege hun ouderdom en beeldbepalende karakter voor de Scheveningseweg. Van deze 25 denkt de gemeente er 12 te kunnen behouden. Voor 13 andere bijzondere bomen zou een constructie bedacht worden om de wortels te beschermen. Dat zou mogelijk zijn met bijvoorbeeld zgn bomenviaducten. Helaas meldde de gemeente plotseling dat de boomviaducten ‘niet zinvol aan te leggen zijn’. Daar heeft de rechter toch wel moeite mee. Van 9 bomen heeft hij nu gezegd dat ze nader onderzocht moeten worden om ze alsnog te behouden.
Dat de oude bomen onlosmakelijk met de Scheveningseweg verbonden zijn en dus hoge cultuurhistorische waarde hebben blijkt uit de QuickScan door Bert Maes. Hij stelt een stappenplan voor om die cultuurhistorische waarden te behouden en versterken. Ook het boek van Kees Stal: “Een wonder-werck, door menschen handen. De aanleg van de Scheveningseweg”  maakt duidelijk dat de Scheveningseweg uniek is. Zo uniek dat een nieuwe spoor deze waarden dient te respecteren. En dat is nu niet het geval.