Skip to main content

IMG_5331ADe schade is groot en onherstelbaar. De acacia op het Korte Voorhout op de hoek met de Lange Houtstraat moest direct worden gerooid, omdat te veel wortels waren beschadigd. De acacia ernaast moest zwaar worden gesnoeid, de beschadigde wortels zijn bedekt met zand. Maar of de boom dit overleeft kan betwijfeld worden. Van de derde acacia moesten enkele takken worden verwijderd.
Het gaat niet alleen om de schade aan de bomen, maar ook de beeldkwaliteit van het Tournooiveld. De aanwijzing tot Rijksbeschermd stadsgezicht roemt het beeld dat van algemeen belang is vanwege het karakter en de schoonheid van het geheel.
Het is goed dat de wethouder de werkzaamheden heeft laten stilleggen. Maar hoe heeft het zo mis kunnen gaan en hoe moet het verder?
Geen transparantie, regie ontbreekt De beschadigingen aan de wortels maken duidelijk dat niet is gewerkt volgens het Handboek Openbare Ruimte, waarin staat dat er niet onder de boomkroon gewerkt mag worden. Had de gemeente de bestektekeningen van te voren goed bestudeerd, dan had de gemeente nog kunnen bijsturen om de acacia’s en de wortels te beschermen.

De werkzaamheden zijn enkele weken geleden begonnen. Dit is strijdig met artikel 2.2 juncto 2.7 uit de omgevingsvergunning. In dit voorschrift is opgenomen dat de projectontwikkelaar uiterlijk drie weken voor de aanvang van de desbetreffende bouwwerkzaamheden een voorstel beschermingsmaatregelen bomen, die in of nabij de bouwplaats zijn gesitueerd, aanlevert ter beoordeling aan de Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Met de uitvoering van de desbetreffende handeling mag niet worden begonnen voordat de daarop betrekking hebbende stukken door de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, zijn goedgekeurd.

De vraag is of DSO het boombeschermingsplan heeft ontvangen en, zo ja, of DSO het heeft goedgekeurd. Als dat zo zou zijn waarom is het dan niet vrijgegeven?

We hebben keer op keer gevraagd om het boombeschermingsplan en om het beeldkwaliteitsplan. Evenals het monitoringsplan.
Zowel de ACOR als de Welstandcommissie hebben nog geen definitief akkoord gegeven.
We hebben erop gewezen dat de PUK geen garantie bevat dat bomen geen schade ondervinden.

We hebben de wethouder om de betreffende documenten gevraagd maar tot op heden heeft hij ze niet willen prijsgeven.

Zou de projectontwikkelaar echt wakker liggen van een schadeclaim? Of is het gewoon goedkoper om snel door te werken al gaat het ten koste van bomen?

En hoe moet het nu verder? Zijn de monumentale bomen op het  Lange Voorhout voldoende beschermd? Zolang de wethouder de stukken niet prijs geeft valt deze vraag niet te beantwoorden. Zeker is wel dat het zo niet door kan gaan.

Zie ook het bericht op Omroep West.