Skip to main content

Met grote voortvarendheid zijn de 5 kastanjes van het Tournooiveld in de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 maart gerooid. Direct na  de uitspraak van de voorzieningenrechter en nog net op tijd voor de start van het broedseizoen op 15 maart. Vrijdag zijn 3 lindebomen verplant naar het Lange Voorhout. De bomen moeten plaats maken voor de parkeergarage onder het Tournooiveld. De gang van zaken roept zo veel vraagtekens op dat de gemeenteraad om een spoeddebat heeft gevraagd.

Tijdens de behandeling van de voorlopige voorziening, die door SOS Den Haag was aangevraagd bij de rechtbank, bleek grote verwarring over de vergunningen en de uitspraken door wethouder Revis. De verwarring kwam door 2 rectificaties van de kapvergunning voor het rooien van de 5 kastanjebomen. Cruciaal is de zinsnede van de vergunning van 19 december 2014: “Er mag pas tot de activiteit kappen worden overgegaan indien vergunningen inzake bouw, aanleg of andere ruimtelijke inrichting onherroepelijk zijn geworden en de feitelijke en financiële uitvoering van deze werken gewaarborgd is”. Deze zin is in overeenstemming met de uitspraken van wethouder Revis tijdens de raadscommissie Leefomgeving (10-12-2014): “als de omgevingsvergunning onherroepelijk is dan gaan we over tot het verlenen van de kapvergunning”.

Maar de alinea is in de latere versie (27 januari 2015) ingetrokken zonder dat de wethouder de gemeenteraad daarover heeft geïnformeerd. Wonderlijk genoeg is de gewijzigde vergunning niet op de website van de gemeente te vinden.

De omgevingsvergunning voor de bouw van een parkeergarage is echter nog niet onherroepelijk omdat de Bomenstichting bezwaar heeft aangetekend. Het college van B&W moet nog een besluit nemen over het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften naar aanleiding van het bezwaar van de Bomenstichting.

Daarom hebben o.a. de Haagse Stadspartij en de Partij van de Dieren zich ’s nachts nog verzet om de bomen te redden. Tevergeefs, de kastanjes zijn gerooid en de lindebomen zijn verplant naar het Lange Voorhout om na gereedkomen van de ondergrondse parkeergarage op de oude stek terug geplant te worden. Althans dat staat in de vergunning, maar het beeldkwaliteitsplan is nog niet gereed en men kan zich afvragen of er dan nog wel plaats is voor deze bomen.

De gemeenteraad heeft een spoeddebat aangevraagd (vermoedelijk woensdagochtend 18 maart) over de kap en de Haagse Stadspartij heeft schriftelijke vragen gesteld.