Skip to main content

Tijdens de vergadering van Commissie Leefomgeving (2 februari 2017) werd duidelijk dat wethouder Revis niet van plan was zich te houden aan de voorwaarden van de 2 kapvergunningen om 5 kastanjes te rooien resp. 3 linden terug te planten. Er komen 4 bomen resp. 1 boom terug. Omdat er 3 bomen minder worden (terug)geplant wordt ook niet voldaan aan de verplichting om de Stedelijke Groene Hoofdstructuur duurzaam in stand te houden. Het Tournooiveld is bovendien een Rijksbeschermd stadsgezicht, waar ook de bomen beschermd zijn.

De kapvergunningen zijn door het college van B&W (en dus ook namens Revis) verleend. De wethouder trachtte eerst te ontkennen dat de bomen op locatie (terug)geplant moesten worden door te beweren dat ze “zo veel mogelijk” op locatie zouden komen. Maar dat staat niet in de vergunningen. Vervolgens trachtte hij de commissie voor te houden dat er extra vergroening zou worden toegepast door middel van het aanbrengen van een 8-tal haagjes bij de uitgang van de parkeergarage. Maar ja, die misstaan natuurlijk in deze historische omgeving.
Deze discussie had voorkomen kunnen worden wanneer de wethouder zich het advies van de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed had aangetrokken om eerst een beeldkwaliteitsplan te maken voorafgaande aan maken van plannen voor de ondergrondse parkeergarage opdat ieder zou weten hoe het er in de toekomst uit zou komen te zien.
We zijn benieuwd of de wethouder tot inkeer komt en deze maand nog met een passende inrichtingsvoorstel komt.