Skip to main content

De Bomenstichting Den Haag (BDH) heeft het College van B&W van de gemeente Den Haag gevraagd om handhavend op te treden. De Ontwikkelcombinatie PTV heeft onder het Tournooiveld een parkeergarage gebouwd waarvoor 5 prachtige kastanjes gekapt moesten worden en 3 fraaie lindebomen verplant zijn om ze na het gereed komen van de werkzaamheden weer terug te planten. Bij de werkzaamheden is een acacia zodanig vernield dat hij verwijderd moest worden.
Bij het verzoek om handhaving gaat het om 2 kapvergunningen, verleend aan de Ontwikkelcombinatie PTV, en om een afspraak van deze organisatie met wethouder Revis om een grote acacia terug te planten,

Wethouder Revis heeft op 18 april jl het Tournooiveld heropend. Het Tournooiveld was ‘echt klaar’.
We hebben, bij de schouw van de bomen op het Tournooiveld op 20 april jl., vastgesteld dat de Ontwikkelcombinatie niet heeft voldaan aan de vergunningen en de afspraak met de wethouder. Er zijn slechts 4 platanen teruggeplant op de locaties van de kastanjes i.p.v. 5, er is één jonge linde geplant i.p.v. dat de 3 volwassen linden zijn teruggeplant op de locaties van de linden. De locatie van de vernielde acacia is dicht bestraat.
We hebben het college gevraagd om ons binnen drie weken op de hoogte te stellen over de besluitvorming over dit verzoek.
Eerder hadden we het handhavingsteam gevraagd om handhavend op te treden, maar een reactie bleef uit.