Skip to main content

Bewoners van het Zeeheldenkwartier hebben een rechtszaak tegen de gemeente om de kastanjebomen aan de Haagse Veenkade verloren. De rechter oordeelt dat alternatieven om de bomen te behouden onvoldoende zekerheid bieden bij het herstellen van de kademuren. De gemeente heeft ingestemd met de Bomenstichting Den Haag als het gaat om de ‘dubbele doelstelling’: herstel van kademuren met behoud van bomen. Maar we constateren dat dit beleid is mislukt.

Bewoners huurden verschillende experts in die kansrijke alternatieven ontwikkelden. Maar de gemeente verstrekte niet genoeg informatie om met zekerheid vast te stellen dat de alternatieven haalbaar waren. Tot voor kort wist de gemeente namelijk überhaupt niet precies hoe de kademuur in elkaar zat.
Met de uitspraak die donderdag bekend werd komt mogelijk een einde aan de felle strijd die bewoners en belangenorganisaties sinds 2014 voeren. Bezwaarmakers beraden zich nu of ze in hoger beroep gaan bij de Raad van State voor de bomen aan de Veenkade. Ook moeten ze nog beslissen of ze verdere juridische stappen ondernemen voor de bomen aan de Toussaintkade.
Florine Kuethe van actiegroep Red de Bomen Zeeheldenkwartier: “De gemeente heeft zich in dit proces van meet af aan van haar slechtste kant laten zien. Als de gemeente een open houding had aangenomen waren wij er wel uit gekomen en was een rechtszaak niet nodig geweest. Maar wij kregen enorm veel tegenwerking. Nog erger is dat de onveilige situatie aan de kades door nalatigheid van de gemeente is ontstaan. En iedere keer als wij met een oplossing kwamen kregen wij te horen dat de kademuur toch anders in elkaar zat dan gedacht. Het was schieten op een bewegend doel.”
Toch was het volgens Ludo Geukers, voorzitter bewonersorganisatie de Groene Eland, de moeite waard. “We hebben gevochten en na eerdere successen nu helaas verloren. Maar het heeft ook veel opgeleverd. Het falende onderhoud van de kades is boven tafel. En bewoners accepteren het niet meer dat de gemeente ze negeert, vooraf geen onderzoek doet naar alternatieven en lukraak overal bomen kapt. Het beleid van de gemeente is niet lang houdbaar meer.”
Zie ook:
www.facebook.com/SaveTheTreesZeeheldenkwartier,
http://www.zeeheldennieuws.nl/category/red-de-bomen