Skip to main content

Wethouder Revis wil na de vakantie beginnen met de werkzaamheden voor het herstel van de kademuren en het kappen van de kastanjes (RIS 283480).

Dit is teleurstellen omdat van de 17 kastanjes er 15 gezond zijn tot slechts licht aangetast door kastanjebloedingsziekte. Deze kastanjes kunnen zeker nog vele jaren mee.
We hadden van de wethouder verwacht dat hij alles in het werk zou stellen om de kastanjes te behouden omdat ze uit het Haagse straatbeeld verdwijnen. Niet alleen vanwege de kastanjebloedingsziekte maar ook vanwege de infrastructurele weken zoals de parkeergarage onder het Tournooiveld en nu het herstel van de Veenkade.
Het vellen van kastanjes betekent onherstelbare schade, niet alleen voor deze 17 exemplaren maar ook voor het voorkomen van de soort in Den Haag.

Het is daarom onlogisch dat de wethouder wel onderzoek wil laten verrichten naar alternatieve mogelijkheden van herstel van de Toussaintkade maar niet van de Veenkade.

Merkwaardig is ook dat één van de alternatieve mogelijkheden, de goed uitvoerbare ‘kade voor de kade’, wordt afgewezen omdat het een verslechtering van het Haagse watersysteem zou betekenen. Terwijl onderzoek heeft uitgewezen dat de berekende verslechterde hydraulische situatie dermate klein is dat de verschillen binnen de onnauwkeurigheidsmarge van het model vallen.

Ook de ‘sprong’ in de historische kademuur is voor de wethouder aanleiding om dit alternatief af te wijzen. Maar op dit punt zou een concessie gevraagd kunnen worden. Immers ook de bomen behoren tot de cultuurhistorische waarden van deze omgeving.