Skip to main content

Uit de brief van wethouder Revis (RIS281676) en de beantwoording van de technische vragen van de gemeenteraad (RIS281909) is gebleken dat de kastanjes op de Veenkade en de linden op de Toussaintkade gekapt moeten worden vanwege het herstel van de kademuren. Hier wreekt zich het ontbreken van de dubbele doelstelling: herstel van de kademuren en behoud van bomen.
Hoewel d
e dubbele doelstelling overal in Nederland wordt toegepast. moet men in Den Haag er nog aan wennen.

De gemeente gaat voorbij aan alle functies van deze bomen op grond waarvan een aanvraag voor een kapvergunning kan worden geweigerd: natuur, milieu, gebruik, recreatie, educatie, beleving. De bomen op beide kademuren vormen specifieke bomenstructuren en maken onderdeel uit van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur (SGH). Bij het vaststellen van de SGH heeft het college zich verplicht om deze duurzaam in stand te houden en te versterken. De bomen ondervinden bovendien extra bescherming vanwege het beschermde stadsgezicht.
Verder gaat de gemeente voorbij aan het feit dat kastanjes uit het straatbeeld verdwijnen niet alleen als gevolg van de kastanjebloedingsziekte, maar ook vanwege infrastructurele projecten zoals de parkeergarage onder het Tournooiveld.

Dit zijn allemaal argumenten die de gemeente hadden moeten doen besluiten het belang van de bomen een even zwaar gewicht te geven als het herstel van de kademuren. Daarom heeft de Bomenstichting Den Haag tijdens de commissievergadering op 15 april 2015 geadviseerd om de dubbele doelstelling te hanteren.

De gemeenteraad heeft dit advies overgenomen en de wethouder verzocht na te gaan of er methodes zijn om de kademuren te herstellen met behoud van bomen. Rotterdam gaf het goede voorbeeld: daar zijn de kademuren van de Rotte hersteld met behoud van de platanen. Dat geldt ook voor Schoonhoven. Protesten van bewoners tegen het rooien van de bomen vanwege het herstel van de kademuren deden de wethouder besluiten een alternatieve methode te hanteren, waarbij de bomen behouden bleven. Wat Rotterdam en Schoonhoven kunnen, kan Den Haag natuurlijk ook.