Skip to main content

Donderdag 2 november 2017 stond de begroting van 2018-2021 op de agenda van de gemeenteraad. Er zijn 5 groene moties en 1 amendement ingediend.

Van de coalitiepartijen hebben met name D’66 en de VVD, waarvan de wethouder verantwoordelijk is voor groen, tegen de groene moties gestemd. Wat enige verwondering wekt omdat de VVD zich voor de komende verkiezingen juist groener wil profileren.

De leges voor de aanvraag voor een kapvergunning is nog steeds erg laag: 37,15 Euro. Te laag, omdat een zorgvuldiger belangenafweging nodig is omdat bomen in belangrijke mate bijdragen aan onze gezondheid, welbevinden, leefomgeving, vestigingsklimaat, biodiversiteit en klimaatveranderingen. De waarden van een boom dienen beter inzichtelijk gemaakt te worden. Dit kost meer tijd. Het belangenafwegingsformulier (BAF), dat als onderbouwing dient van de vergunningverlening, dient aangepast te worden.

Zie verder de bijgewerkte tabel. Deze tabel bevat de stemmingen van 15 december 2016 tot en met 2 november 2017