Skip to main content

Met een nieuwe transportleiding, ook wel WarmtelinQ tracé Vlaardingen – Den Haag (voorheen Leiding door het Midden), wil men restwarmte uit de Rotterdamse haven naar het bestaande warmtenet van Den Haag transporteren. Er wordt echter al warmte geleverd aan het bestaande warmtenet in Den Haag door de Unipercentrale aan de Constant Rebecqueplein. Uniper is een gasgestookte centrale die elektriciteit levert via de naastgelegen hoogspanningsinstallatie van TenneT aan het landelijk hoogspanningsnet. Tevens levert de centrale warmte aan het Haagse stadsverwarmingsnet.
Het tracé van de Warmteleiding heeft een lengte van 23 kilometer en loopt vanaf de Rotterdamse Haven via Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk naar Den Haag.

De warmteleiding bestaat in feite uit een aanvoerleiding en een retourleiding en een pompstation in de gemeente Delft. Met de Warmteleiding kunnen op termijn circa 155.000 woningen (aantal varieert) en bedrijven gebruik maken van restwarmte uit de fossiele industrie in de Rotterdamse Havens.

De transportleiding wordt ontwikkeld door LdM C.V. Dit is een werkmaatschappij van de Gasunie N.V. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de Gasunie het project WarmtelinQ overgenomen van energiebedrijf Eneco.

Omdat de Warmteleiding indruist tegen het Haags Klimaatpact (2018) heeft de gemeenteraad Den Haag grote problemen met de Warmteleiding en er bij het college op aangedrongen ook in beroep te gaan bij de Raad van State tegen de PIP (Provinciaal Inpassingsplan).  
Andere belangrijk nadelen zijn dat locale energievriendelijke initiatieven minder kansen (financiën) krijgen en de  monopoliepositie van ENECO (Mitsubishi). Bewoners en bedrijven mogen geen andere energieleverancier kiezen.

Inmiddels heeft de provincie Zuid-Holland besloten om een aftakking van de WarmtelinQ aan te leggen van Rijswijk naar Leiden. 

> Meer informatie, kijk op de kaart van de website van WarmtelinQ Trace-kaart warmteleiding