Skip to main content

Maart 2022 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaats gevonden. Net als bij de vorige verkiezingen heeft de Bomenstichting Den Haag een tiental tips geschreven aan de fracties van de gemeenteraad: met bomen een beter leven. 

 

Omgevingsvisie

Door Berichten

Hoewel de inwerkingtreding van de Omgevingswet opnieuw is uitgesteld, nu naar 1 juli 2023, is de gemeente wel bezig om de Omgevingsvisie op te stellen. De gemeente moet dat samen met de stad doen. De bedoeling is dat de gemeenteraad deze visie in 2023 gaat vaststellen. Inmiddels is wel duidelijk…

Lees meer