Skip to main content


De gemeente Den Haag heeft een vergunning aangevraagd om 31 vleugelnoten aan het Meester de bruinplein te kappen t.b.v. een herinrichting. 
De Bomenstichting Den Haag was verrast door het beeld van de vleugelnoten aan dit plein. Waar kan men zo’n mooie aanplant vinden in Den Haag of elders in het land: een mooi ensemble van beeldbepalende bomen van de 1e grootte met brede kroon. De vleugelnoot is geen alledaagse boom, een  plein met 31 al wel helemaal niet. Ze staan daar ideaal op een plein met onder de bomen veel speelgelegenheid in een omgeving waar sprake is van verstening en dus een hoge mate ven hittestress. Een dergelijke ensemble verdient het om gekoesterd te worden. 
De Bomenstichting Den Haag heeft bezwaar gemaakt tegen de vergunning om deze 31 bomen te kappen met als doel het bestaande ensemble te behouden en te versterken.