Skip to main content

De raad heeft in meerderheid besloten om te bouwen in de Schenkstrook langs de Boekweitkamp. De Schenkstrook behoort tot de Stedelijke Groene Hoofdstructuur (SGH), waar niet gebouwd mag worden. College en raad houden zich niet aan de verplichting om de SGH duurzaam in stand te houden en te versterken, we schreven er al over. De BDH heeft ingesproken in de raad om af te zien van de bouwplannen. We hebben de stemmingen van de raad geactualiseerd.