Skip to main content

Omdat de gemeente onduidelijke tekeningen heeft gepresenteerd hebben wij deze animatie gemaakt: de huidige situatie (Google) en de toekomst (tekening uit de Leidraad stadentrees). We hopen dat u nu beter ziet wat de gemeente en SBB van plan zijn. Een onzalig plan, in strijd met alle beschermende regels die voor dit gebied van toepassing zijn, zoals: Acte van Redemptie, Rijksbeschermd Stadsgezicht, Stedelijke Groene Hoofdstructuur, Register van Monumentale Bomen van de Bomenstichting.

De gemeenteraad neemt op 25 januari a.s. een besluit over het concept voorontwerp van de Koekamp en de Utrechtsebaan. Samen met de plannen van Staatsbosheer moeten er veel meer oude bomen gerooid worden dan de gemeente en SBB nu suggereren.

Legenda van highlights:
Groene cirkel: nieuw fietspad langs Koekamplaan
Paarse cirkel: nieuw aanlegplaats met toegang voor boten
Donderblauw ellips: verwijderen van een brede oeverstrook van het Hertenkamp met hele oude eiken en elzen, tegelijkertijd verleggen van de waterpartij om het Park te verbreden om er fietspaden aan te leggen
Gele cirkel: nieuw fietspad door het Park met oude eiken en linden
Lichtblauwe cirkel: fietsrotonde in het nu rustige bos
Rode cirkel: nieuw fietspad door Haagse Bos
Oranje cirkel: nieuw voorlichtingsgebouw (met restaurant?) van SBB met parkeerplaatsen

Er verdwijnen ook bomen om zichtlijnen te creëren, maar welke bomen dat zijn is niet te achterhalen.

De Bomenstichting Den Haag heeft een zienswijze ingediend en ingesproken in de Commissie Ruime (zie ook elders op de website).
BDH pleit ervoor om de huidige afmetingen van het Hertenkamp, het Park en de waterpartij intact te laten. De BDH beveelt aan de Bezuidenhoutseweg zelf te benutten door de tunnelmond te verplaatsen richting TNO-NCW, te vergroenen en aan te passen aan de wensen van veilig fietsen en lopen.