Skip to main content

Madurodam kiest – als goede doelen organisatie – ervoor om het bos aan de achterkant te kappen en miskent hiermee de waarden van een bos.
Op papier wordt het bos beschermd maar in de praktijk vindt dit college en de raad het belang van een particuliere ondernemer groter dan de waarden van een openbaar bos, de alarmerende achteruitgang van de biodiversiteit en de klimaatcrises.

De gemeente vinden dat Madurodam voldoende compensatie biedt op het talud van het Telderstracé. Maar de compensatie is niet in overeenstemming met de Verordening Ruimte van de provincie. De gemeente meent ook dat aan alle randvoorwaarden en het PUK is voldaan, wat aantoonbaar niet het geval is. De uitbreiding heeft stikstofdepositie tot gevolg op Meijendel, een Natura2000-gebied. Het bestemmingsplan zou op basis van de PAS-regeling toestemming geven voor de uitbreiding. Maar de Raad van State heeft de PAS-regeling van tafel heeft geveegd. Desondanks is er in de ogen van de wethouder geen enkel probleem.

In de vorige collegeperiode heeft wethouder Revis (VVD – buitenruimte) de basis gelegd voor de uitbreiding. GroenLinks en Hart voor Den Haag/Groep de Mos hebben – als oppositiepartijen – meegedaan aan de protestactie tegen de annexatie door Madurodam. Deze 2 toenmalige oppositiepartijen zitten nu in het college en hadden mooie sier kunnen maken door het bos te behouden. Maar in plaats dat ze hun rug recht hielden, zijn ze voor de druk van de VVD gezwicht en stemden ze in met het bestemmingsplan. De fractie van GL wist te vertellen tegenstander te zijn van de uitbreiding van Madurodam, maar toch in te stemmen. Suggestie om met voortschrijdend inzicht het bos te behouden, wat met innovatieve ideeën en creatieve oplossingen goed mogelijk is, was tegen dovenmans oren.

De Bomenstichting Den Haag heeft een tijdens een hoorzitting een toelichting gegeven over haar zienswijze en ingesproken tijdens de beraadslaging in de Commissie Leefomgeving (10 en 16 juli 2019). Twee dagen later volgde nog een inspraak voorafgaande aan het vaststellen van het bestemmingsplan (18 juli 2019).