Skip to main content

Gewaarschuwd door omwonenden heeft de Bomenstichting Den Haag bezwaar aangetekend bij de gemeente DH tegen het plan om de bodem te saneren van het perceel Bankaplein 3. Saneren van de bodem bleek nodig omdat het pand van bestemming wijzigt van kantoor naar kinderopvang. Graven in de bodem betekent echter wel dat de wortels van bomen worden aangetast. Er staan verschillende bomen, waaronder een monumentale bruine beuk. Monumentale bomen genieten een extra bescherming. De BDH heeft bezwaar aangetekend omdat het saneringsplan onmogelijk lijkt omdat de bruine beuk oppervlakkig wortelt en vrijwel de gehele zijtuin (aan de Riouwstraat) in beslag neemt.