Skip to main content

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van een kantoorgebouw met bijbehorende voorzieningen, het tijdelijk aanleggen van parkeerplaatsen, paden, terras, kabels en leidingen en het tijdelijk demonteren van een prieel en de toegangspoort (zijde Johan de Wittlaan) op het terrein rondom het Catshuis, Adriaan Goekooplaan 10 tot 1 januari 2029, alsmede het kappen van 6 bomen. Het gaat om een schitterende historische tuin (zie de foto).
Het vastgoedbedrijf heeft een mooi alternatief over het hoofd gezien: het leegstaande kantoorgebouw tegenover, aan de Johan de Wittlaan. Met parkeergarage en fietsenstalling onder het gebouw. Goedkoper en duurzamer. Onherstelbare kap van bomen voor tijdelijke huisvestiging in deze historische omgeving vinden we geen goed idee. De Bomeneffect Analyse, de kapvergunning, vergunning om een tulpenboom te verplanten, de Natuurtoets en de berekeningen voor stikstofdepositie zijn niet vrijgegeven. We vinden deze geheimhouding ontoelaatbaar.
We hebben dan ook een zienswijze geschreven en een WOB-verzoek ingediend om de stukken vrij te geven.