Skip to main content

De zienswijze van de Bomenstichting Den Haag gaat in op de natuur- en cultuurhistorische waarden van de Scheveningseweg, de beschermingsregimes en de onzekerheden die eerst nog uitgezocht moeten worden. Pas daarna kan sprake zijn van een toetsing en afweging van beide varianten die de Denktank aan de wethouder heeft voorgelegd.