Skip to main content

We hebben de stemmingen van de raad van 23 november weer op een rijtje gezet. Deze tabel bevat de stemmingen tussen 15 december 2016 t/m 23 november 2017.
Op de agenda stond de brief met het standpunt van het college over de vervanging van het tramspoor van de Scheveningseweg. Het was geen voorstel aan de raad om een keuze te maken, maar een mededeling. Dit vinden wij voor een wethouder van D66 (Tom de Bruijn) wel wonderlijk. Bij D66 staat de democratie toch hoog in het vaandel? Er is wel gestemd over 3 moties. Ondanks onjuist en onvolledige informatie van de kant van de wethouder wilde de raad geen Voorlopig Ontwerp (VO) en geen Bomen Effect Analyse (BEA) laten verrichten van beide adviezen van de Denktank. Er zal dus alleen een VO van de variant ‘betonnen bak in verschoven ligging’ worden gemaakt en geen BEA.
De BDH vindt dit zeer teleurstellend en onbegrijpelijk. De variant van een ‘betonnen bak in verschoven ligging’ kost veel meer bomen dan de door ons geadviseerde variant: ‘stalen paal naast poer’. De keuze staat in schril contrast met de randvoorwaarde, die de wethouder zelf stelde: om zoveel mogelijk bomen te behouden. Nu er geen BEA wordt gemaakt kan de wethouder niet eens aantonen dat de betonnen bak voldoet aan zijn randvoorwaarde. Duidelijk is wel dat het romantische karakter van een koepel, gevormd door bladerdek, verdwijnt omdat de bomen veel verder uit elkaar komen te staan. Een historische vergissing.
Door op de linken te klikken vindt u onze inspreektekst en de brief aan alle fracties van de gemeenteraad.

De gemeenteraad toonde veel waardering voor de visie van de DT  Scheveningse Bosjes, Westbroekpark en Waterpartij en een grote meerderheid kon instemmen met het raadsvoorstel (PPV en PvdE niet). Een motie om meer evenementen toe te laten verwierp de raad. Gelukkig omdat meer evenementen de natuurwaarden en de rust verstoren.