Skip to main content

Het gevolg van deze uitspraak  over de vergunning om het spoor te vervangen is dat het cultuurhistorische beeld zal verdwijnen. Wij zijn zeer teleurgesteld.
De rechter meent dat aan alle voorwaarden voor de vergunning is voldaan en dat de gemeente niet anders kon dan de vergunning verlenen. Er is – volgens de rechter – voldoende aandacht geschonken aan de andere variant ‘paal-naast-poer’. Hij verwijst naar het raadsbesluit.
Wel verwijst de rechter nog naar de uitspraak over de kapvergunning. Die rechter wil dat van 9 bomen nog een bijzondere beoordeling wordt gemaakt.
Maandag 27 augustus beginnen de werkzaamheden. Rijdt daarvoor nog maar eens langs de Scheveningseweg.
Donderdag 30 augustus zal de raad een debat aangaan met wethouder Robert van Asten.