Skip to main content

De betrokken bewonersorganisaties, SOS Den Haag en de Bomenstichting Den Haag hebben bezwaarschriften ingediend tegen de kap van bomen in het Statenkwartier (tram 16S) Zeeheldenkwartier (tram 16Z) . De Adviescommissie had z’n oordeel erg snel klaar en gaf ons geen gelijk. Daarom zijn we in beroep gegaan bij de rechtbank om de kap van bomen alsnog tegen te gaan. Tegelijkertijd stelden we enkele alternatieve mogelijkheden voor. 
Helaas heeft de rechter ons beroep ongegrond verklaard en het verzoek om een voorlopige voorziening niet toegekend. Dat betekent dat de kap van bomen gewoon doorgaat. 
De bescherming vanwege het Rijksbeschermd stadsgezicht en de Hoofdboomstructuur is aan de kant geveegd. De middelste bomenrij van de romantische 3 rijen bomen tussen de Fred en de Frankenslag verdwijnt (zie de foto). Schriftelijke vragen van bewoners over de effecten van trillingen op huizen, bedrijfspanden en bomen zijn nog steeds niet beantwoord. De gemeente wil niet meedoen aan een nulmeting. HTM en de gemeente zijn nog steeds niet in staat om te luisteren naar bewoners en om alternatieve mogelijkheden te bedenken. De creativiteit ontbreekt. Wat moet je met zulke wethouders en zulke starre organisaties?
Een deel van de kapwerkzaamheden zal vanaf 28 februari – vóór het broedseizoen – plaatsvinden: het traject Grote Kerk tot Eisenhouwerlaan. Op het traject van Eisenhouwerlaan tot Doornstraat vinden de kapwerkzaamheden plaats na het broedseizoen vanaf 15 juli.