Skip to main content

We hebben het stemgedrag van alle fracties van de gemeenteraad van 25 januari 2018 weer in de tabel gezet.
Het raadsvoorstel met het voorlopige ontwerp voor de Koekamp was het meest besproken agendapunt. De demonstratie op de Koekamp op zaterdag 20 januari was goed bezocht en de pers heeft er over het algemeen goed op ingespeeld. Het effect was groot.
Het raadsvoorstel is wel aangenomen wat mensen op het verkeerde zou kunnen zetten. Want het is van belang om te bedenken dat ook de motie van de HSP en D66 en die van Groep de Mos (samen met Groep Brands) zijn aangenomen. De moties roepen wethouder Revis op met belangengroepen (natuur en fiets) en bewonersorganisaties aan tafel te gaan zitten om tot een beter plan te komen en de alternatieve mogelijkheden te onderzoeken. Het uitgangspunt van de BDH en de Fietsersbond (veilig en comfortabel fietsen met behoud van bomen) is overgenomen. Er mogen ook geen onomkeerbare stappen worden genomen voordat het Definitieve Ontwerp ter besluitvorming naar de raad is gestuurd. Na de verkiezingen (21 maart 2018) zal de nieuwe raad een besluit nemen over het DO.