Skip to main content

De gemeente Den Haag heeft grootse plannen voor Den Haag Zuidwest, dat de wijken Bouwlust/Vrederust, Moerwijk en Morgenstond, inclusief het Zuiderpark en de Uithof omvat. De basis voor deze plannen is uiteengezet in een ‘structuurvisie’. Helaas zijn de doelstellingen voor groen, bomen en leefbaarheid in deze structuurvisie erg mager. Daarover heeft De Bomenstichting Den Haag ingesproken tijdens de raadsvergadering van 30 november 2023.

5% meer blad voor de stad ontbreekt
De Bomenstichting Den Haag vindt onder andere dat de doelstellingen rondom bomen uit het huidige beleid van de gemeente te weinig naar voren komen in de structuurvisie voor Den Haag Zuidwest. Zo komt de doelstelling: 5% meer blad voor de stad in 2030 uit de Nota Stadsbomen er bijvoorbeeld niet in voor. 

Haagse Referentienormen vormen geen sterke basis
Er wordt in de structuurvisie vastgehouden aan de Haagse Referentienormen, waar in zou staan dat er in Den Haag Zuidwest per woning minimaal 16 vierkante meter groen beschikbaar moet zijn. Maar de status van deze referentienormen is onduidelijk. Bovendien zijn ze helemaal niet eenduidig: een deel van Zuidwest heeft nog niet eens een referentienorm gekregen.

Onder andere deze punten kwamen naar voren in de inspraak tijdens de Raadsvergadering. De volledige inspraaktekst vind je hier

Zienswijze: milieu-effectrapportage niet grondig genoeg
Eerder diende de Bomenstichting Den Haag een zienswijze in, waarin we de gemeente Den Haag op meer aandachtspunten hebben gewezen. Zoals dat de Milieu Effect Rapportage (MER) onvoldoende ingaat op de effecten van de plannen op het groen. De focus van de gemeente ligt op gebruiksgroen (binnentuinen, sportvelden, recreatie e.d.), maar dat groen heeft slechts geringe betekenis voor de biodiversiteit. De beoordeling van de effecten op de biodiversiteit in het voorkeursalternatief is boterzacht, omdat het niet is onderbouwd.

Meer lezen over de ingediende zienswijze vind je hier