Skip to main content

De herininrichting van de Mient voldoet niet aan de zgn ‘dubbele doelstelling’ (herinrichting met behoud van bomen), niet aan het coalitieakkoord (We kappen alleen bomen als het aantoonbaar niet anders kan).  De bomenbalans is niet sluitend en de beoogde ecologische verbindingszone is veel te smal om als zodanig te functioneren, afgezien van het feit dat deze beoogde zone geen groengebieden met elkaar verbindt. Dit alles om 70 extra parkeerplaatsen te realiseren en een nieuw riool te leggen. Bomen voor partkeerplaatsen: een heel ouderwets en achterhaald standpunt. Bewoners willen hun auto niet eens parkeren langs de groenstrook o.a. vanwege gebrek aan sociale controle. Ons voorstel om het oude riool deels te laten liggen wil de gemeente – zonder opgaaf van gegronde reden – niet honoreren. We vinden het toch wel erg triest dat over een groot deel van de Mient 2 bomenrijen komen waar er nu 3 staan. De ‘groene koepel’ waaronder je nu fiets verdwijnt.

De Bomenstichting Den Haag heeft een zienswijze ingediend over het voorlopige ontwerp (VO; 7-12-2019) en heeft ingesproken in de vergadering van de Commissie Leefomgeving (20-05-2020).

De Bomenstichting Den Haag stuurde een brief aan de raad voordat het herinrichting op 3 juni 2020 zou worden vastgesteld. De herinrichting van de Mient kan veel beter doordacht worden om te voldoen aan de dubbele doelstelling en het coalitieakkoord.

Onze voorstellen:

 1. Laat het oude riool liggen om bomen te laten staan. Het gaat hier met name om de monumentaaliepen en de Haagse iepen, die ook in de BEA als hoog behoudenswaardig zijn bestempeld. Dat kan, dat mag en gebeurt ook. Een goed voorbeeld is dat in sectie 3 14 bomen blijven staan. Als het in sectie 3 kan, kan het ook in de andere secties. Ook elders in de stad is het oude riool in de grond gebleven om bomen te sparen.
 2. Richt de groenstrook zo in dat de acacia’s daar veel meer wortelruimte krijgen. Tussen deze acacia’s kunnen parkeerplaatsen opnieuw mooi worden ingericht.
 3. Houd de bushaltes op de Thorbeckelaan op de huidige locatie. Het spaart in ieder geval 2 hoog behoudenswaardige bomen en het is veel veiliger.
 4. Inventariseer eerst de waardevolle elementen van de groenstrook en loop vervolgens in op het achterstallige onderhoud
  Wij vragen u om een beter en eerlijker herinrichtingsplan.
  De Bomenstichting Den Haag steunt de bewoners rond de Mient, die een eerlijker en beter plan willen: eerlijkplanmient.nl

4 Comments

 • Christien Innikel schreef:

  Helemaal eens, parkeerplekken hebben we genoeg hier. We willen onze prachtige bomen niet kwijt! Bedankt voor jullie actie!

  • C.M. Visser schreef:

   Helaas heeft de gemeenteraad het voorstel ongewijzigd aangenomen.Terwijl er zulke goede alternatieve mogelijkheden zijn. Helaas.

 • Chris van Oudheusden schreef:

  Zo vaak fiets ik daar niet, maar doe ik dat wel dan valt me de enorme parkeerruimte ’s avonds op.
  Dat onderhoud nodig is, akkoord. Herinin-richting daarbij? Kijk eens op de Sportlaan waar de gemeente echt haar best heeft gedaan bomen te sparen door herplant.
  Waarom dan hier ouderwets kappen en niet kijken naar alternatieven?

 • Jmm peters schreef:

  Het valt mij op dat in de afgelopen 2 jaar bijna alle dikke bomen gekapt zijn in Den Haag. Ik wist eerst niet wat ze er meededen. maar het gaat naar het VVD plan. Bio-energie. Door alle bomen op te stoken. Ze wordt uit natuurlijk een hele groene partij die VVD. Dus stop met stemmen op de VVD en red de bomen.

Reageer

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.