Tag

2014

Algemeen bomennieuws

Maaibeheer

De Bomenstichting Den Haag heeft bij de gemeente erop aangedrongen om niet te laten maaien onder de kroon van bomen. Landelijk is de maaischade groot: ca 80% van de bomen is beschadigd door maaimachines. De machinale beschadiging van stam en wortels en inklinken van de bodem door steeds zwaardere machines…
24 juni 2014
Algemeen bomennieuws

De Laan van meerdervoort

Bewoners en organisaties als de Bomenstichting hebben zich fel verzet tegen de voorgenomen kap van de bomen langs de Laan van Meerdervoort, om parkeerplaatsen te scheppen. In het coalitieakkoord van het nieuwe college van BenW is opgenomen dat deze bomen vooralsnog kunnen blijven staan (Vertrouwen op Haagse kracht. Coalitieakkoord 2014-2018,…
Algemeen bomennieuws

Schenking Nationale Nederlanden

Nationale Nederlanden heeft de Bomenstichting van Den Haag 2500 euro geschonken om de eeuwenoude Juttepeer in het Heilige Geesthofje op te knappen. Achterliggende gedachte: alles en iedereen verdient een mooie oude dag. Zie ook het filmpje op youtube.
21 juni 2014
Monumentale bomen

De Juttepeer in het Heilige Geesthofje

De oudste peer van Nederland staat in het Heilige Geesthofje aan de Paviljoensgracht in Den Haag. Uit onderzoek bleek dat de juttepeer in 1638 is geplant. De juttepeer is een echte monumentale boom omdat hij een hoge leeftijd heeft, beeldbepalend is  en een bijzondere soort is. Het is goed mogelijk dat…