Tag

2014

Algemeen bomennieuws

Laan van Meerdervoort

Het nieuwe college heeft na haar aantreden een overleg gestart met de bewoners om alternatieve mogelijkheden te onderzoeken. De bomenkap, die nodig zou zijn om extra parkeerplaatsen aan te leggen aan de Laan van Meerdervoort, is daarmee nog niet definitief van de baan. Immers het college van B en W…
22 augustus 2014
Algemeen bomennieuws

Verzoek verplanting kastanje NS

De kastanje die de Bomenstichting in 1990 had geschonken aan de NS kon in 2012 vanwege de werkzaamheden aan het Centraal Station van Den Haag niet blijven staan. De gemeente heeft gehoor gegeven aan het verzoek van de Bomenstichting Den Haag om de kastanje te verplanten naar de Koekamp.
22 augustus 2014
Algemeen bomennieuws

Bestemmingsplannen

De Bomenstichting Den Haag heeft bij de vaststelling van diverse bestemmingsplannen (o.a. Vruchtenbuurt- Heesterbuurt en Bomenbuurt) ervoor gepleit om de bomenrijen van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur als Groen te bestemmen met de functiecode ‘bor’ en op kaart in te tekenen conform de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (2012) en de wettelijke verplichting…
22 augustus 2014
Monumentale bomen

Koninginnegracht

Om een betere OV verbinding tussen het NS-station Den Haag Centraal en Scheveningen aan te leggen besloot het college van B en W een tramtunnel aan te leggen, met subsidie van Haaglanden en het rijk. De tramtunnel was duur maar werd beargumenteerd dat tram en auto-verkeer elkaar minder zouden hinderen.…
22 augustus 2014
Algemeen bomennieuws

Mountainbiken

De Bomenstichting heeft het Zuid-Hollands Landschap en de gemeente verzocht om het mountainbiken in Ockenburgh, met name in de “Zwitserse Partij” niet toe te staan. Dit vanwege de schade die door het mountainbiken wordt toegebracht aan kwetsbare bomen en boomwortels.
22 augustus 2014
Monumentale bomenTournooiveld

De kastanjes op het Tournooiveld

Kunnen de kastanjes op het Tournooiveld blijven staan? De kapvergunningen voor de 5 kastanjes en 3 linden zijn aangevraagd op 9 oktober 2014. GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld. Het Advies van de Welstands- en Monumentencommissie heeft het plan afgekeurd (20-08-2014), mede vanwege de bomen:   (meer…)
21 augustus 2014
Algemeen bomennieuws

Landgoed Ockenburgh

Bezwaar tegen de NB-vergunning Het bezwaar van de Bomenstichting Den Haag komt in hoofdlijnen erop neer dat de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet (Nb-vergunning) voor de nieuwbouw van een congress-hotel op Ockenburgh ten koste zou gaan van een groot areaal van het habitat binnenduinrandbos (H2180C), terwijl voor dit eeuwenoude…
24 juni 2014
Monumentale bomenTournooiveld

Tournooiveld en parkeergarage

De Bomenstichting Den Haag heeft ingesproken bij de behandeling van het bestemmingsplan Binnenhof. Er zijn grote zorgen over de gevolgen van  aanleg van een parkeergarage voor monumentale bomen op het Lange Voorhout en eventueel de Lange Vijverberg. Werkzaamheden dicht bij de monumentale linden op het Lange Voorhout kunnen wortels beschadigen.…
24 juni 2014
Algemeen bomennieuws

Honden

De Bomenstichting beveelt aan om bomen beter te beschermen en alternatieve uitrengebieden voor honden aan te bieden. Dat is uiteindelijk goedkoper dan de vervanging van de aangetaste bomen. Natura2000–gebieden zoals Ockenburgh en Westduinpark inclusief Bosjes van Poot zijn te kwetsbaar om als hondenuitrengebied te fungeren.
24 juni 2014
Algemeen bomennieuws

Boomplaatsen

De Bomenstichting heeft een brief geschreven aan het college van Burgemeester en Wethouders met vragen over het aantal boomplaatsen. Nu de collegeperiode voorbij is, is het een goed moment om terug te kijken op de afgelopen 4 jaar. Directe aanleiding is de Jaarrekening Dienst Stadsbeheer 2013 (dd. 14 maart 2014)…
24 juni 2014