Skip to main content

We hebben bezwaar aangetekend tegen het Voorlopig Ontwerp Madestein Landschapspark. De herinrichting gaat ten koste van 464 bomen. Daarvan hebben er 239 een goede tot matige conditie met een levensverwachting van 10 tot meer dan 15 jaar. We vinden het onverdedigbaar om zo veel bomen van deze kwaliteit te kappen. Er worden 4 bomen verplant, maar waar die komen te staan is niet bekend. De bedoeling is dat er meer recreanten naar Madestein komen. Dat betekent meer onrust, verstoring, versnippering (door paden), vermesting (honden, stikstof) en dus een ernstige achteruitgang van de biodiversiteit. Een BEA ontbreekt evenals een Naturukansenscan.