Skip to main content
Tag

2018

Aanbevelingen voor verkiezingen

Door Klimaat, Verkiezingen

Bomen en ander groen waren nooit eerder zó belangrijk voor onze stad als nu. De verwachte bevolkingstoename maakt het noodzakelijk dat de groenvoorziening in Den Haag prominent op iedere politieke agenda staat, net als de noodzaak om maatregelen te nemen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Lees de aanbevelingen, die we…

Lees meer

Actuele stemmingen gemeenteraad

Door Verkiezingen

Donderdag 2 november 2017 stond de begroting van 2018-2021 op de agenda van de gemeenteraad. Er zijn 5 groene moties en 1 amendement ingediend. Van de coalitiepartijen hebben met name D’66 en de VVD, waarvan de wethouder verantwoordelijk is voor groen, tegen de groene moties gestemd. Wat enige verwondering wekt omdat…

Lees meer

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Door Verkiezingen

Eindtabel voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Mocht u willen weten hoe de verschillende fracties van de gemeenteraad het afgelopen jaar hebben gestemd over de groene onderwerpen dan kunt u de bijgevoegde tabel raadplegen. Deze tabel bevat de stemmingen tussen 15 december 2016 tot en met 15 februari 2018. Dit is…

Lees meer