Tag

2018

Scheveningseweg

Zienswijze BDH over kapaanvraag Scheveningseweg

De zienswijze van de Bomenstichting Den Haag gaat in op de natuur- en cultuurhistorische waarden van de Scheveningseweg, de beschermingsregimes en de onzekerheden die eerst nog uitgezocht moeten worden. Pas daarna kan sprake zijn van een toetsing en afweging van beide varianten die de Denktank aan de wethouder heeft voorgelegd.
9 maart 2018
Algemeen bomennieuws

Bezwaar kapvergunning Monsterseweg 27

De BDH heeft bezwaar aangetekend tegen de kapvergunning voor 43 bomen staande op het perceel van Monsterseweg 27. Belangrijkste punt is dat de voorgenomen bouw van 6 twee-onder-een kapwoningen ter plaatse van de te slopen woning in strijd is met het vigerende bestemmingsplan en de bouwvergunning is nog niet onherroepelijk. Lees…
8 maart 2018
Scheveningseweg

Iconisch beeld Scheveningseweg verdwijnt na 352 jaar

“De Scheveningseweg is een bijzondere weg. Hij werd 350 jaar geleden aangelegd en was de eerste verharde buitenweg in Holland. Bijzonder is ook dat hij vrijwel volledig zijn oorspronkelijke karakter heeft behouden” schrijft het Museon in 2016 ter ere van de 350ste verjaardag van deze weg met haar grote natuur-…
1 maart 2018
Verkiezingen

Hoe stemden de partijen over de Koekamp?

We hebben het stemgedrag van alle fracties van de gemeenteraad van 25 januari 2018 weer in de tabel gezet. Het raadsvoorstel met het voorlopige ontwerp voor de Koekamp was het meest besproken agendapunt. De demonstratie op de Koekamp op zaterdag 20 januari was goed bezocht en de pers heeft er…
1 februari 2018
Bedreigingen voor bomenMonumentale bomen

Sophialaan: 3 monumentale kastanjes gerooid

De laatste dagen is er commotie ontstaan omdat drie monumentale kastanjes (Aesculus hippocastanum 'Baumannii') staande aan de Sophialaan zijn gerooid. De commotie is begrijpelijk omdat de Sophialaan vanwege de dubbele rij monumentale kastanjes een majestueus beeld vormt. Schitterend. De gemeente Den Haag en de Adviesraad Monumentale Bomen houden deze bomen al een…
24 januari 2018
Koekamp

BDH wijst de wijzigingen van het plan Koekamp af

De wijzigingen van Wethouder Revis in het plan voor de Koekamp zijn geen verbetering (zie de reactie van BDH op de beantwoording van de schriftelijke vragen). Immers nog steeds wordt de watergang verlegd ten koste van oude, markante bomen van het Hertenkamp, nog steeds gaat er een extra fietspad door het Parkje…
19 januari 2018