Categorie

Berichten

Madurodam

Uitbreiding Madurodam

In september 2015 maakte Madurodam bekend te willen uitbreiden in de Scheveningse Bosjes. Het miniatuurpark wil vooral overdekte attracties bouwen om minder weersafhankelijk te zijn en meer bezoekers te trekken. Dit leidde direct tot groot protest. De (sociale) media stonden bol van de verontwaardigde en boze reacties. Het kwam in…
22 april 2019
Populieren

Populierenkap

In het kader van het populierenvervangingsplan van de gemeente Den Haag zullen er dit jaar en in 2020 ruim tweeduizend populieren worden gekapt. Deze nieuwe kapronde volgt op de kap van meer dan 800 populieren in 2016, die bij veel Hagenaren tot grote ontsteltenis heeft geleid. Er waren vele protesten; organisaties…
22 april 2019
Algemeen bomennieuws

Nieuwe Bomennota 2019

Dit jaar zal de nieuwe Bomennota van de gemeente Den Haag het licht zien. De bomennota bestaat naast de meer algemene Agenda Groen voor de stad (2016) en schetst kaders voor beleid ten aanzien van het boombeheer. De vorige nota dateert van 2008.   In de vergadering van de commissie Leefomgeving…
22 april 2019
Massale bomenkap

Duurzaam bosbeheer – Urgenda Maatregel 7

Bomen en bossen leggen veel CO2 vast. Ook zijn bomen en bossen ontzettend belangrijk voor de biodiversiteit. Het is dus van groot maatschappelijk belang dat we zorgvuldig met onze bossen en bomen omgaan en streven naar natuurlijke bossen met een afwisselende opstand van inheemse bomen en struiken. Toch worden bomen…
15 april 2019
Klimaat

Klimaatakkoord leunt onterecht teveel op biomassa

Maar liefst 24 bomen- en natuurorganisaties in Nederland hebben een brief gestuurd aan de informateurs en betreffende portefeuillehouders van alle provincies. De organisaties, die opkomen voor het behoud van de bossen, bomen willen de aandacht vragen voor de belangrijke functie van bomen en bossen m.b.t. de opname van CO2. In…
30 maart 2019
Algemeen bomennieuws

Unieke verplanting van vier oude Haagse iepen

Op voorstel van de Bomenstichting Den Haag en in samenwerking met de Vogelwijk heeft de gemeente besloten om vier beeldbepalende Haagse iepen van ongeveer 80 jaar oud te laten verplanten. Deze kweeksoort is daarom zo bijzonder omdat hij vernoemd is naar de stad Den Haag: Ulmus pumila ‘Den Haag’. Deze 4…
30 oktober 2018
Scheveningseweg

Rechter wijst verzoek om voorlopige voorziening af

Het gevolg van deze uitspraak  over de vergunning om het spoor te vervangen is dat het cultuurhistorische beeld zal verdwijnen. Wij zijn zeer teleurgesteld. De rechter meent dat aan alle voorwaarden voor de vergunning is voldaan en dat de gemeente niet anders kon dan de vergunning verlenen. Er is - volgens…
24 augustus 2018