Categorie

Berichten

BerichtenBomen

Nieuwe Bomennota 2019

Dit jaar zal de nieuwe Bomennota van de gemeente Den Haag het licht zien. De bomennota bestaat naast de meer algemene Agenda Groen voor de stad (2016) en schetst kaders voor beleid ten aanzien van het boombeheer. De vorige nota dateert van 2008.   In de vergadering van de commissie Leefomgeving…
22 april 2019
Berichten

Jaarverslag, financieel jaarverslag en beleidsvoornemen BDH

Als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is de Bomenstichting Den Haag verplicht het jaarverslag, alsmede het financieel jaarverslag en beleidsvoornemen openbaar te maken. De verslagen kunt u vinden op deze website. In het verslag komen de verschillende kwesties aan de orde waar de stichting bij betrokken was. 2018 was een bewogen jaar voor…
22 april 2019
BerichtenMassale bomenkap

Duurzaam bosbeheer – Urgenda Maatregel 7

Bomen en bossen leggen veel CO2 vast. Ook zijn bomen en bossen ontzettend belangrijk voor de biodiversiteit. Het is dus van groot maatschappelijk belang dat we zorgvuldig met onze bossen en bomen omgaan en streven naar natuurlijke bossen met een afwisselende opstand van inheemse bomen en struiken. Toch worden bomen…
15 april 2019