Categorie

Algemeen bomennieuws

Algemeen bomennieuws

Twintig bomen aan de valkenboskade krijgen naambordjes

Op initiatief van Janneke Trapman, wonend in de Heesterbuurt, zijn op diverse plekken aan het hekwerk van de Valkenboskade de eerste negen bordjes bevestigd met de benamingen van bomen, zoals eik, berk, treurwilg enz.. De komende tijd komen daar nog elf bordjes bij. Het project is financieel mogelijk gemaakt door…
30 augustus 2016
Algemeen bomennieuws

Kaart groen erfgoed – een schat aan informatie

De Kaart groen erfgoed bundelt onder meer gebieden met oude boskernen, houtwallen en heggen, rijksbeschermde buitenplaatsen met beschermde groenaanleg, nationale parken en gegevens uit de eerste Nederlandse bosstatistiek (1938-1942). Met de Kaart groen erfgoed ziet u welke oude boskernen er in Den Haag te vinden zijn: de Bosjes van Poot…
2 juli 2016
Algemeen bomennieuws

Nieuw systeem bekendmakingen mist iedere transparantie

Het initiatiefvoorstel van GL 'door de bomen het bos weer zien' was een voorstel voor zorgvuldigheid en transparantie in de communicatie en toetsing van bomenkap (RIS281585). Kennelijk is dat al weer uit het geheugen verdwenen, want het tegenovergestelde is gebeurd. De Bomenstichting Den Haag trok aan de bel: gebleken is dat…
13 mei 2016
Algemeen bomennieuws

Missie geslaagd: brede steun voor boombehoud aan N-wegen

Vrijwel alle fracties in de Statencommissie-Verkeer en Milieu (VenM) zijn het erover eens dat het anders moet! Van links tot rechts is er steun voor de bomen en is gevraagd om maatwerk. De gedeputeerde (Vermeulen, VVD) heeft de volgende toezeggingen gedaan: meer maatwerk, meer communicatie vooraf met omwonenden, belanghebbenden en groene…
24 september 2015
Algemeen bomennieuws

Stop de bomenkap langs N-wegen

Teken de petitie Provincies gaan duizenden bomen kappen langs N-wegen. Alle ‘obstakels’ tot 4,5 meter van de weg gaan verdwijnen. In Zuid-Holland betekent dit 6000 bomen, in andere provincies nog veel meer. Dat wegen daardoor veiliger worden is een illusie en omstreden. Red ons groene landschap! Teken daarom alsjeblieft en deel…
9 juni 2015