Categorie

Algemeen bomennieuws

Algemeen bomennieuws

Het OLO-Loket van Rijkswaterstaat

Wanneer u een vergunning aanvraagt moet u postcode en huisnummer intikken. Het loket heeft er helaas geen rekening mee gehouden dat bomen op openbaar terrein geen postcode en huisnummer hebben. Daarom kunnen locaties van bomen op openbaar terrein niet worden beschreven wanneer gemeenten een boom willen kappen. Dit heeft tot…
21 maart 2015
Algemeen bomennieuws

Mountainbiken

Dit is bijvoorbeeld de belangrijkste schade-oorzaak in Ockenburg, met name in de gehele "Zwitserse Partij". Daar is overal sprake van sterke erosie:  boomwortels kwamen bloot te liggen, waardoor zelfs al enkele zeer oude bomen dood zijn gegaan en gekapt moesten worden. Op sommige plekken is de ondergroei in de afgelopen…
23 augustus 2014
Algemeen bomennieuws

Laan van Meerdervoort

Het nieuwe college heeft na haar aantreden een overleg gestart met de bewoners om alternatieve mogelijkheden te onderzoeken. De bomenkap, die nodig zou zijn om extra parkeerplaatsen aan te leggen aan de Laan van Meerdervoort, is daarmee nog niet definitief van de baan. Immers het college van B en W…
22 augustus 2014
Algemeen bomennieuws

Verzoek verplanting kastanje NS

De kastanje die de Bomenstichting in 1990 had geschonken aan de NS kon in 2012 vanwege de werkzaamheden aan het Centraal Station van Den Haag niet blijven staan. De gemeente heeft gehoor gegeven aan het verzoek van de Bomenstichting Den Haag om de kastanje te verplanten naar de Koekamp.
22 augustus 2014
Algemeen bomennieuws

Bestemmingsplannen

De Bomenstichting Den Haag heeft bij de vaststelling van diverse bestemmingsplannen (o.a. Vruchtenbuurt- Heesterbuurt en Bomenbuurt) ervoor gepleit om de bomenrijen van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur als Groen te bestemmen met de functiecode ‘bor’ en op kaart in te tekenen conform de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (2012) en de wettelijke verplichting…
22 augustus 2014