Tag

2016

Populieren

De Bomenstichting Den Haag heeft beroep aangetekend bij de rechter.

Het college van burgermeester en wethouders van de gemeente Den Haag heeft de bezwaren van de Bomenstichting Den Haag tegen de kap van populieren ongegrond verklaard. De Adviescommissie bezwaarschriften had hiertoe geadviseerd. De Bomenstichting Den Haag vindt echter dat het college het besluit onvoldoende heeft gemotiveerd. De beoordelingsmethode waarmee het…
22 mei 2016
Algemeen bomennieuws

Nieuw systeem bekendmakingen mist iedere transparantie

Het initiatiefvoorstel van GL 'door de bomen het bos weer zien' was een voorstel voor zorgvuldigheid en transparantie in de communicatie en toetsing van bomenkap (RIS281585). Kennelijk is dat al weer uit het geheugen verdwenen, want het tegenovergestelde is gebeurd. De Bomenstichting Den Haag trok aan de bel: gebleken is dat…
13 mei 2016
Populieren

crowdfunding redt de populieren -vervolg

De Bomenstichting Den Haag gaat naar de rechter omdat de gemeente Den Haag de second opinion, waarin is aangetoond dat de beoordelingsmethode van de gemeente niet klopt, naast zich neer heeft gelegd. De gemeente wil nu toch bijna 900 populieren in de gehele stad rooien. We hebben bezwaar gemaakt. Om de…
9 januari 2016
Scheveningse bosjesScheveningseweg

Visie op groen in internationale zone

Bomenstichting Den Haag ontwikkelt samen met diverse andere organisaties een alternatieve benadering voor het gebied dat volgens het gemeentestuur ‘internationaal park’ zou moeten worden. Het beleid, inrichting en beheer van de drie karakteristieke deelgebieden dient gericht te zijn op behoud en versterking van de natuurwaarden (zienswijze van de Bomenstichting Den Haag).…
4 januari 2016