Wethouder Revis wil niet wachten op de uitspraak van de Raad van State

De uitspraak van de rechter om het beroep van de Bomenstichting DH ongegrond te verklaren is voor de wethouder leidend om het kapprogramma door te zetten evenals de urgentie in verband met de veiligheid.
interessant in dit verband is een notitie van de Wageningen Universiteit in opdracht van de gemeente om de methode van de Bomenwacht te beoordelen. Een van de conclusies is dat niet duidelijk is waarop de vervangingstermijnen zijn gebaseerd. Die urgentie waar de wethouder op doelt is gebaseerd op drijfzand.

 

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail
Goudsbloemlaan 77-76-81-75-82 web

Populieren: de Bomenstichting Den Haag tekent hoger beroep aan tegen de uitspraak van de rechter

De Bomenstichting DH keurt de methoden om de populieren te beoordelen en een vervangingstermijn vast te stellen af (zie het Populierenvervangingsplan en de second opinion). We voelen ons gesteund door Vijf voor Twaalf: behoud populieren in Den Haag, Behoud Scheveningse bosjes, Waterpartij en Westbroekpark en vele andere groepen en particulieren, die ons met mails en financieel steunen.
De gronden van het hoger beroep worden de komende periode nader uitgewerkt.

 

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Bewoners verliezen rechtszaak bomen Veenkade. Dubbele doelstelling mislukt.

Bewoners van het Zeeheldenkwartier hebben een rechtszaak tegen de gemeente om de kastanjebomen aan de Haagse Veenkade verloren. De rechter oordeelt dat alternatieven om de bomen te behouden onvoldoende zekerheid bieden bij het herstellen van de kademuren. De gemeente heeft ingestemd met de Bomenstichting Den Haag als het gaat om de ‘dubbele doelstelling': herstel van kademuren met behoud van bomen. Maar we constateren dat dit beleid is mislukt. Verder lezen

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Uitbreiding Madurodam – We willen door de bomen het bos blijven zien

De Bomenstichting Den Haag heeft niet ingestemd met het voorstel voor uitbreiding van Madurodam met 1,6 ha ten koste van de Scheveningse Bosjes. Het door Madurodam voorgestelde groen langs muren en op daken van de raamloze gebouwen, de bomen in potten op het voorplein, vinden we een goedkope, ouderwetse oplossing en het kan natuurlijk niet als compensatie gelden voor het verdwijnen van een bosecosysteem en rustgebied voor fauna. Verder lezen

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Kaart groen erfgoed – een schat aan informatie

De Kaart groen erfgoed bundelt onder meer gebieden met oude boskernen, houtwallen en heggen, rijksbeschermde buitenplaatsen met beschermde groenaanleg, nationale parken en gegevens uit de eerste Nederlandse bosstatistiek (1938-1942).

Met de Kaart groen erfgoed ziet u welke oude boskernen er in Den Haag te vinden zijn: de Bosjes van Poot en het Uilenbos. Oude boskernen zijn zeldzaam. Met deze kaart kunt u de oude boskernen beter herkennen. Het gebruik en beheer ervan verdienen een goede afstemming met dit oude erfgoed.

De Kaart groen erfgoed is het resultaat van de samenwerking tussen Bert Maes en de Rijksdienst van het Culturele Erfgoed (RCE). De Kaart groen erfgoed is sinds 1 juli 2016 openbaar en zal regelmatig worden geactualiseerd.

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail