Skip to main content
All Posts By

C.M. Visser

Madurodam – definitieve uitspraak

Door Berichten, Madurodam

De Raad van State heeft op 1 september 2021 een tussenuitspraak gedaan in de beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan, dat Madurodam de mogelijkheid geeft om uit te breiden. Met deze tussenuitspraak geeft de Raad van State via een zgn ‘bestuurlijke lus’ de gemeente de gelegenheid om de gemaakte fout te herstellen….

Lees meer

Nieuwbouw bij Catshuis ten koste van historisch bomen

Door Berichten

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van een kantoorgebouw met bijbehorende voorzieningen, het tijdelijk aanleggen van parkeerplaatsen, paden, terras, kabels en leidingen en het tijdelijk demonteren van een prieel en de toegangspoort (zijde Johan de Wittlaan) op het terrein rondom het Catshuis, Adriaan Goekooplaan 10 tot…

Lees meer

Mient – herinrichting kan veel beter

Door Berichten

De herininrichting van de Mient voldoet niet aan de zgn ‘dubbele doelstelling’ (herinrichting met behoud van bomen), niet aan het coalitieakkoord (We kappen alleen bomen als het aantoonbaar niet anders kan).  De bomenbalans is niet sluitend en de beoogde ecologische verbindingszone is veel te smal om als zodanig te functioneren,…

Lees meer